Ակտիվ բաղադրարարրերի մշակում

Մենք ստեղծել ենք առաջատար ենթակառուցվածք, որը անհրաժեշտ է ինչպես ավանդական, այնպես էլ բարձր արդյունավետ (HP) ակտիվ բաղադրատարրերի մշակման համար: Ինչ վերաբերում է HP- ի ակտիվ բաղադրատարրին, ապա մեր աշխատակիցներն աշխատում են ազդող նյութերից և բաղադրատարրերից ամբողջությամբ առանձնացված և օգտագործում են հատուկ ձեռնոցներ գործիքներն ու սարքավորումները շահագործելու համար, որոնք տեղադրված են թափանցիկ, փակ մեկուսարաններում: Մեկուսարանների ժամանակակից կարգավորումը ապահովում է հարմար և անվտանգ աշխատանքային միջավայր:Միաժամանակ պաշտպանում ենք մեր շրջակա միջավայրը թափոնների հավաքման և ոչնչացման փակ համակարգով:

Մտավոր սեփականության (IP) վերլուծություն
Այս գործընթացի նպատակն է ուսումնասիրել մասնագիտական հրապարակումներում, արտոնագրային հայտերում և շնորհված արտոնագրերում առկա տեղեկատվությունը`այդպիսով իմանալով IP իրավունքների հետ կապված ընթացիկ սահմանափակումների մասին:.
More details
Այս գործընթացի նպատակն է ուսումնասիրել մասնագիտական հրապարակումներում, արտոնագրային հայտերում և շնորհված արտոնագրերում առկա տեղեկատվությունը`այդպիսով իմանալով IP իրավունքների հետ կապված ընթացիկ սահմանափակումների մասին:.
More details
Did you know?
Play video
1
Play video
Ակտիվ բաղադրատարրերի լաբորատոր մշակում
Նպատակն է ընտրել այնպիսի վերարտադրված ակտիվ նյութեր, որոնք հարմար են վերամշակման համար`արդյունաբերական սեփականության իրավունքների, թունաբանության և տեխնոլոգիական տեսանկյուններից, մշակել սինթետիկ գործընթացներ ընտրված ակտիվ բաղադրատարրերի արտադրության համար:
More details
Նպատակն է ընտրել այնպիսի վերարտադրված ակտիվ նյութեր, որոնք հարմար են վերամշակման համար`արդյունաբերական սեփականության իրավունքների, թունաբանության և տեխնոլոգիական տեսանկյուններից, մշակել սինթետիկ գործընթացներ ընտրված ակտիվ բաղադրատարրերի արտադրության համար:
More details
Did you know?
2
Ակտիվ բաղադրատարրերի վերլուծական փորձարկում
Նպատակն է վերլուծել ընտրված ակտիվ նյութերի քիմիական կառուցվածքը, ֆիզիկական բնութագրերը, մաքրությունն ու կայունությունը և այս տվյալների հիման վրա ընտրել հետագա զարգացման համար առավել հարմար ձև: Ակտիվ նյութերի մշակման գործընթացում վերլուծական մեթոդները պետք է ենթարկվեն շարունակական զարգացման, մինչ արտադրական գործընթացի զարգացում և վերջնականացում: Արդյունքում ստեղծվում է վերլուծական մեթոդների մի շարք, որը հարմար է ակտիվ նյութի որակի ամբողջական նկարագրության համար: Այդ վերլուծական մեթոդները կկիրառվեն որակի վերահսկման և արտադրանքի թողարկման ժամանակ:
More details
Նպատակն է վերլուծել ընտրված ակտիվ նյութերի քիմիական կառուցվածքը, ֆիզիկական բնութագրերը, մաքրությունն ու կայունությունը և այս տվյալների հիման վրա ընտրել հետագա զարգացման համար առավել հարմար ձև: Ակտիվ նյութերի մշակման գործընթացում վերլուծական մեթոդները պետք է ենթարկվեն շարունակական զարգացման, մինչ արտադրական գործընթացի զարգացում և վերջնականացում: Արդյունքում ստեղծվում է վերլուծական մեթոդների մի շարք, որը հարմար է ակտիվ նյութի որակի ամբողջական նկարագրության համար: Այդ վերլուծական մեթոդները կկիրառվեն որակի վերահսկման և արտադրանքի թողարկման ժամանակ:
More details
Did you know?
Play video
3
Play video
Արտոնագրային հայտի կազմումը
Եթե զարգացումը բերում է նորարարության, ակտիվ նյութի նոր տեսքով կամ նոր արտադրական գործընթացի տեսքով, որն արժեքավոր է արդյունաբերական սեփականության իրավունքի տեսանկյունից, ապա պետք է ձեռք բերել արտոնագրային պաշտպանություն, մրցունակության բարձրացման համար:
More details
Եթե զարգացումը բերում է նորարարության, ակտիվ նյութի նոր տեսքով կամ նոր արտադրական գործընթացի տեսքով, որն արժեքավոր է արդյունաբերական սեփականության իրավունքի տեսանկյունից, ապա պետք է ձեռք բերել արտոնագրային պաշտպանություն, մրցունակության բարձրացման համար:
More details
Did you know?
4
Ակտիվ բաղադրատարրերի ավելացում
Նպատակն է վերլուծել արտադրական գործընթացի զարգացման ընթացքում ֆիզիկական / քիմիական որակի վրա ազդող գործոնները, ուսումնասիրել փոշու տեխնոլոգիական ընթացակարգերը, բարելավել գործընթացը և հստակեցնել վերջնական արտադրանքի բնութագրերը: Սկսած լաբորատոր արտադրանքի չափից նյութի քանակն աստիճանաբար ավելանում է մինչև արդյունաբերական խմբաքանակ:
More details
Նպատակն է վերլուծել արտադրական գործընթացի զարգացման ընթացքում ֆիզիկական / քիմիական որակի վրա ազդող գործոնները, ուսումնասիրել փոշու տեխնոլոգիական ընթացակարգերը, բարելավել գործընթացը և հստակեցնել վերջնական արտադրանքի բնութագրերը: Սկսած լաբորատոր արտադրանքի չափից նյութի քանակն աստիճանաբար ավելանում է մինչև արդյունաբերական խմբաքանակ:
More details
Did you know?
Play video
5
WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox