Տպավորություններ կայքի մասին

Կայքը հավաքագրված տվյալները ղեկավարվում են՝ նրա գործունեությունը ապահովող «ԷԳԻՍ Դեղագործական գործարան» ՓԲԸ-ի կողմից (1106 Բուդապեշտ, Քերեզտուրի փ. /Keresztúri út/ 30-38 Վկ. 01-10-041762, գրանցված է Ընկերությունների գրանցման Բուդապեշտի դատարանի, Մայրաքաղաքային Շրջանի դատարանի կողմից)


Ընկերության գլխավոր գրասենյակ


Հասցե: 1106 Բուդապեշտ, Քերեզտուրի փ. /Keresztúri út/ 30-38


Փոստային հասցե: 1475 Բուդապեշտ 10 փհ. 100


Հեռախոսահմար: +36 1 803-5555


Ֆաքս: +36 1 803-5529


Էլեկտրոնային հասցե: mailbox@egis.hu


*Նկարազարդման նպատակով կայքում տեղ գտած տեսանյութերը և պատկերները կարող են տարբերվել իրական արտադրական գործընթացից

WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox