OTC արտադրանք

Բացահայտեք մեր առանց դեղատոմսի բաց թողնվող արտադրանքի փաթեթը:

OTC արտադրանք

Բացահայտեք մեր առանց դեղատոմսի բաց թողնվող արտադրանքի փաթեթը:

Այստեղ կարող եք ավելին իմանալ մեր OTC արտադրանքի մասին:
Այստեղ կարող եք ավելին իմանալ մեր OTC արտադրանքի մասին:

OTC- ը "առանց դեղատոմսի բաց թողնվող" - ի հապավումն է: Դա վերաբերում է առանց դեղատոմսի մատչելի ապրանքներին: Այնուամենայնիվ, միշտ կարևոր է հետևել ներդիր թերթիկի հրահանգներին և նախքան OTC դեղն ընտրելը խորհրդակցել բժշկի կամ դեղագետի հետ:

ՍՈՒՊՐԱՍՏԻՆ pack
ՍՈՒՊՐԱՍՏԻՆ
Դասական հակահիստամինային պրեպարատ
ՊԱՐԼԱԶԻՆ pack
ՊԱՐԼԱԶԻՆ
Անվտանգ հակահիստամինային պրեպարատ
ԷՐՈԼԻՆ pack
ԷՐՈԼԻՆ
ԷՐՈԼԻՆ - Հակահիստամինային պրեպարատ
Բետադին® մոմիկներ pack
Բետադին® մոմիկներ
Ունիվերսալ արտադրանք` հեշտոցային միկրոֆլորայի բուժման համար
Բետադին pack
Բետադին
Հականեխիչ քսուկ և լուծույթ ազդեցության լայն սպեկտրով
Հալիքսոլ pack
Հալիքսոլ
Հազի բուժում մեծերի ու փոքրերի մոտ
Զալաին նրբաքսուք pack
Զալաին նրբաքսուք
Հակասնկային պրեպարատ տեղային բուժման համար
WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox