Տեղեկանիշների տեսակները

Ծանուցում տեղեկանիշների օգտագործման վերաբերյալ

«ԷԳԻՍ Դեղագործական գործարան» ՓԲԸ

Վերջին փոփոխությունները՝ ........ 2020

1.              «ԷԳԻՍ Դեղագործական գործարան» ՓԲԸ (H-1106 Բուդապեշտ, Քերեզտուրի փ. /Keresztúri út/    30-38., +36 1 803-5555, mailbox@egis.hu, տվյալների պաշտպանության հետ կապված հարցերում: adatvedelem@egis.hu) (այսուհետ՝ «ԷԳԻՍ») օգտագործում է տեղեկանիշները իր կայքի /hu.egis.health/ որոշ հատվածներում: Տեղեկանիշները ֆայլեր են, որոնց շնորհիվ օգտատերերի տեղեկատվությունը պահվում է նրանց իսկ բրաուզերում: Սւյն ծանուցումը («Ծանուցում») տեղեկություններ է տալիս տեղեկանիշների գործադրման վերաբերյալ:

2.              Տեղեկանիշների հիմնական գործածման նպատակ է հանդիսանում օգտատիրոջը ճանաչելը: Այն պարզում է արդյոք օգտատերը նախկինում այցելել է կայք, թե ոչ: Դրական պատասխանի դեպքում այն իմի է բերում, թե կայքի որ մասերն են ամենատարածվածները: Հաշվի է առնվում, թե օգտվողները որ հատվածներն են այցելում և որքան ժամանակ են ծախսում այնտեղ: Ուսումնասիրելով այս ամենը` կայքը կարող է հարմարեցվել օգտատիրոջ կարիքներին և ապահովել ավելի բազմազան փորձառություն: Տեղեկանիշների օգնությամբ, մենք կարող ենք ապահովել հարմարավետություն գործադրողի հաջորդ այցի ժամանակ, ցուցաբերելով տեղեկատվություն, որը կհամապատասխանի օգտատիրոջ նախորդ պարամետրերին:

3.              «ԷԳԻՍ»-ն իրավունք ունի միակողմանիորեն փոփոխել սույն «Ծանուցում»-ը՝ հաշվի առնելով օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան սահմանափակումները, և, անհրաժեշտության դեպքում, տվյալների սուբյեկտներին ժամանակին տրամադրել նախնական տեղեկատվություն: Սույն «Ծանուցում»-ը  կարող է փոփոխվել, մասնավորապես, եթե դա անհրաժեշտություն է դառնում օրենսդրության փոփոխության, իշխանությունների տվյալների պաշտպանության պրակտիկայի, բիզնեսի կամ աշխատողների կարիքների, նոր տեղեկանիշների բանեցման կամ նոր հայտնաբերված անվտանգության ռիսկի պատճառով: Հարցման դեպքում,  «ԷԳԻՍ»-ը պետք է ուղարկի «Ծանուցման» ներկայիս վարկածի պատճեն տվյալների սուբյեկտներին:

4.              Օգտատերերը իրավունք ունեն կառավարել իրենց վեբ բրաուզերը: Նրանք կարող են ընդունել կամ մերժել տեղեկանիշների գործածումը կամ պահանջել ծանուցում, եթե տեղեկանիշները պահվում են իրենց բրաուզերում: Չնայած բրաուզերների տարբերություններին, նրանց «Օգնություն» ընտրացանկը կարող է խթանել տեղեկանիշների պարամետրերի փոփոխությանը: Տեղեկանիշների բնույթը և ծառայողակարգը զննելու համար խնդրում ենք խորհրդակցել հետևյալ կայքում. http://www.youronlinechoices.com/:

5.              Մենյուի տարրերը, որոնք վերաբերում են տեղեկանիշներին՝ առավել հաճախ օգտագործվող վեբ բրաուզերներում.

“Mozilla Firefox”: \https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-browsing-history-and-cookies-firefox

“Google Chrome”: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

“Internet Explorer”:

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

“Google”-ի  տեղեկանիշների մասին հետագա ինֆորմացիա: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

6.              Ստորև ներկայացված են hu.egis.health կայքում օգտագործված բոլոր տեղեկանիշները: Ի լրումն,  «ԷԳԻՍ»-ը տեխնիկական եղանակով արձանագրում է, թե արդյոք օգտագործողն արդեն ընդունել է այս ծանուցումը:

Տեղեկանիշների տեսակները

1. Հիմնական գործունեության համար նախատեսված տեղեկանիշներ

Սույն տեսակի տեղեկանիշները ապահովում են կայքի պատշաճ գործունեությունը, հեշտացնում են դրա օգտագործումը և տեղեկություններ հավաքում կայքի օգտագործման մասին՝ առանց այցելուներին նույնականացնելու:

Տվյալների մշակման օրինական հիմքը «Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ»-ի 6-րդ հոդվածի Զ կետն է` վեբ կայքի պատշաճ գործունեությունն ապահովելու համար Egis- ի օրինական հետաքրքրությունը:

 

2. Տեղեկանիշներ՝ գործառույթային նպատակների համար

Օգտատիրոջ աշխատանքը հեշտացնելու և փորձը բարելավելու համար մենք օգտագործում ենք տեղեկանիշներ, որոնք գրանցում են կայքի որոշակի գործառույթների օգտագործումը: Այդպիսով, օգտատերերին հնարավորություն է տրվում ունենալ նույն կարգավորումները հաջորդ այցի պահին:

Տվյալների մշակման օրինական հիմքը «Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ»-ի 6-րդ հոդվածի Ա կետն է (կամավոր համաձայնությունն է), որը տրամադրվում է Ձեր կողմից, երբ Դուք ընդունում եք տեղեկանիշների օգտագործումը: Ձեր բրաուզերը պատշաճ կերպով կարգաբերելով՝ կարող եք կանխել ավտոմատացված ընդունումը, և բրաուզերը կարող է Ձեզ առաջարկել ամեն անգամ տեղեկանիշներն ընդունելու կամ մերժելու ընտրություն:


3. Տեղեկանիշներ ՝ վիճակագրական նպատակների համար

Դրանք տրամադրում են վիճակագրական տվյալներ կայքի կատարողականի վերաբերյալ (օրինակ՝ էջի բեռնման քանակը, վեբ կայքում ծախսված միջին ժամանակահատվածը): Այս տեղեկանիշների գործառույթն է՝ օգտատերերի կայքի օգտագործման օրինաչափական տվյալների հավաքագրումը:

Սույն տեղեկանիշները չեն ճանաչում այցելուներին: Նրանց կողմից հավաքված տեղեկատվությունը վերաբերում է օգտագործողի կողմից այցելած ենթաբաժինների քանակին, յուրաքանչյուր նստաշրջանի երկարությանը, սխալի հաղորդագրությունների տեսակներին և այլն: Վիճակագրական նպատակներով օգտագործվող տեղեկանիշները ավտոմատ կերպով տեղադրվում են օգտատիրոջ սարքավորումներում, դեռ բրաուզերի օգտագործումից սկսված: Սույն տեղեկանիշները կարելի է հեռացնել բրաուզերի կարգավորումների միջից:

Տվյալների մշակման օրինական հիմքը «Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ»-ի 6-րդ հոդվածի Ա կետն է (կամավոր համաձայնությունն է), որը տրամադրվում է Ձեր իսկ կողմից, երբ Դուք ընդունում եք տեղեկանիշների օգտագործումը: Ձեր բրաուզերը պատշաճ կերպով կարգաբերելով՝ կարող եք կանխել ավտոմատացված ընդունումը, և բրաուզերը կարող է Ձեզ առաջարկել ամեն անգամ տեղեկանիշներն ընդունելու կամ մերժելու ընտրություն:

Տեղեկանիշի անվանումը
Տեղեկանիշի տեսակը
Տվյալների մշակման նպատակը և

շրջանակը
Տեղեկանիշների տևողությունը
"egissession"
Տեղեկանիշ -տեսակ 1՝ նախատեսված հիմնական գործունեության համար:

 
Օգտատիրոջ կողմից նախորդ այցի  նույնականացումը,

եթե կայքը վերբեռնված է, պատշաճ    գործունեությունն ապահովելու համար:

Վերամշակված տվյալներ.

Այցերի նույնականացում:
Տեղեկանիշը պահվում է կայքում, քանի դեռ օգտատերը չի լքում այն կամ փակում բրաուզերը:
"tz"
Տեղեկանիշ -տեսակ 1՝ նախատեսված հիմնական գործունեության համար:

 
Ժամանակային գոտու նույնականացում:

Սահմանում է գտնվելու վայրը քաղաքապետարանի մակարդակում, ինչպես օրինակ՝ Եվրոպա/Երևան:
Տեղեկատվությունն անհրաժեշտ է տարածաշրջանային մակարդակում բովանդակային սպասարկման համար:

Վերամշակված տվյալներ.
ժամային գոտի, գտնվելու վայր

/քաղաքապետարանի մակարդակում/
Առաջին այցից 3 տարի տևողությամբ:
"egis_website_gdpr_accepted"
Տեղեկանիշ - տեսակ 1՝ նախատեսված հիմնական գործունեության համար:

 
Փորձաքննություն, թե արդյոք ընդունվում են «Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ»-ի կանոնները:

Եթե օգտատերը առաջին անգամ է այցելում կայք, ապա նա պետք է ընդունի տեղեկանիշի կողմից տվյալների մշակման պայմանները: Այս տեղեկանիշը պահպանելու տվյալներ այն փաստի առթիվ, թե արդյոք կայք այցելած օգտատերը ընդունել է տվյալների մշակման պայմանները: Այդուհանդերձ, հաջորդ այցի ժամանակ, նույն հարցը չի տրվելու:

Վերամշակված տվյալներ.
Արդյոք օգտատերը ընդունել է պայմանները, թե ոչ:
Մշտական:
"video-muted"
Տեղեկանիշ - տեսակ 2՝ գործառույթային նպատակների համար:
Տեսանյութի նվագարկչի կարգաբերում:

Այս տեղեկանիշի միջոցով վիդեո նվագարկիչը հիշում է, թե արդյոք օգտատերը ցանկանում է դիտել տեսանյութերը առանց ձայնի:

Վերամշակված տվյալներ. պարամետրերի ընտրություն:
Տեղեկանիշը պահվում է կայքում, քանի դեռ օգտատերը չի լքում այն կամ փակում բրաուզերը:
“video-volume”
Տեղեկանիշ – տեսակ 2՝ գործառույթային նպատակների համար:
Տեսանյութի նվագարկչի կարգաբերում:

Այս տեղեկանիշի միջոցով վիդեո նվագարկիչը հիշում է, թե օգտատերը ինչ ձայնային ամբլիտուդայով է ցանկանում դիտել տեսանյութերը:

Վերամշակված տվյալներ. պարամետրերի ընտրություն:
Տեղեկանիշը պահվում է կայքում, քանի դեռ օգտատերը չի լքում այն կամ փակում բրաուզերը:
“_ga”
Տեղեկանիշ - տեսակ 2՝ վիճակագրական նպատակների համար:
“Google Analytics” տեղեկանիշ:

Այն անհրաժեշտ է այցելությունների քանակի վերաբերյալ վիճակագրական մշակման համար:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage
Առաջին այցից 2 տարի տևողությամբ:
"_gid"
Տեղեկանիշ - տեսակ 2՝ վիճակագրական նպատակների համար:
“Google Analytics” տեղեկանիշ:

Այն անհրաժեշտ է այցելությունների քանակի վերաբերյալ վիճակագրական մշակման համար:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage
Տեղեկանիշը պահվում է կայքում, քանի դեռ օգտատերը չի լքում այն կամ փակում բրաուզերը:
"_gat_gtag_N"
Տեղեկանիշ - տեսակ 2՝ վիճակագրական նպատակների համար:
“Google Analytics” տեղեկանիշ:

Այն անհրաժեշտ է այցելությունների քանակի վերաբերյալ վիճակագրական մշակման համար:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage
Տեղեկանիշը պահվում է կայքում, քանի դեռ օգտատերը չի լքում այն կամ փակում բրաուզերը:
 

 

WarningYour browser is out of date. Please use a more modern browser! Chrome || Firefox